این وبسایت فعالیت خود را در سال 1396 اغاز کرده است و هدف آن پاسخگویی به نیازمندیهای اقساطی کل کشور می باشد.